Misiunea

Instituția noastră este:

-deschisă în raport cu performanța: asigurând un management al calității eficient și transparent la toate nivelurile de abilitare (act decizional, conducere operațională, monitorizare, control și evaluare), demers instrumental în îmbunătățirea rezultatelor preșcolarilor;

-deschisă în raport cu resursa umană: sprijinind performanțele copiilor și a cadrelor didactice, asigurând creșterea  calității proceselor de predare-învățare-evaluare și a serviciilor educaționale (curriculare și extracurriculare);

-deschisă în raport cu comunitatea: asigurând gestionarea optimă a parteneriatului educațional, a dialogului civic, într-un mediu socio-cultural nediscriminatoriu, cooperant, deschis spre comunitate;

-deschisă în raport cu mediul școlar: fiind o comunitate vibrantă, dedicată dezvoltării și împărtășirii cunoștințelor într-un spațiu educațional prietenos;

Grădinița Particulară cu program prelungit ”Vincenzina Cusmano” promovează un învățământ deschis și flexibil, capabil să asigure accesul egal pentru toți copiii, indiferent de condiția socială și materială, de sex, rasă, naționalitate, religie, din perspectiva formării de abilități, competențe, atitudini și valori necesare integrării sociale.

Misiunea grădiniței este asigurarea unui act educațional care să contribuie la formarea unei personalități autonome și creative, la formarea unor copii sănătoși, eficienți, activi, cooperanți, care să se adapteze ușor la activitatea școlară și la orice situație în viață.

Grădinița asigură fiecărui preșcolar condițiile pentru cea mai bună, completă și utilă dezvoltare, în parteneriat și cooperare cu actorii sociali, promovând toleranța și înțelegerea între copii de origine socio-culturală diferită.

Asigurarea părinților că educația copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o formare personală permanentă.

PROMOȚIA 2016
PROMOȚIA 2017
PROMOȚIA 2018
PROMOȚIA 2019
PROMOȚIA 2020
PROMOȚIA 2021
PROMOȚIA 2022
Promoția 2023