Viziunea

Motto: ”Copiii sunt mâinile cu care ne prindem de Rai!”

Derivă din nevoile de educație, identificate la nivelul societății și al comunicării încă de la vârsta preșcolară, vizând următoarele aspecte:

-dezvoltarea individuală a copiilor pe toate planurile;

-crearea unui climat de muncă și învățare stimulativ și creativ;

-garantarea pregătirii pentru adaptarea la viața școlară, apoi socială;